keskiviikko 1. syyskuuta 2010

Poimimani opit IIR:n Testing Forumista

Jaoin erilaisten pienten porukoiden kanssa sähköpostilla poimintojani ja tulkintojani IIR:n Testing Forum -seminaarista viime viikolta. Pitkät piuhat, tajusin julkisissa liikennevälineissä ikkunasta tuijotellessani (luovia hetkiä...) että voisi sen tietysti ilman enempää selitystä jakaa näinkin.

Samat saatesanat kuin muillekin joille sen pienessä piirissä laitoin: saa kysyä että mitä ihmettä jollain tarkotan. Tulkintavirheet ovat omiani, saatan kuulla mitä sattuu kun sille päälle satun.

Pirkko Lankinen, TeliaSonera: Best in Class IT
- laitettu laatumenetelmistöä järjestykseen merkittävällä investoinnilla, erityisesti roolimäärittelyjä ja incident/problem/change management –rajapintoja.
- Accenture ollut arvioimassa kypsyyttä, mielenkiintoinen lähinnä esitetty vertailu jossa Banking & Finance –sektori oli varsin heikko organisaatiolleen tarjoaman tuen kypsyydessä
- merkittävänä motivaattorina kaukoulkoistus, josta saatu kustannussäästöjä

Vasco Duarte, Nokia: How Testing Can Revolutionize our R&D organizations?
- Hauskasti tuotu esiin suomen ja kiinan kustannusero: 9.4 kertaa kalliimpaa suomessa
- Tarvittava tuottavuusparannus (10x) mahdollinen paradigmamuutoksella --> ketterät menetelmät vaikkei sanaa kertaakaan mainittu esityksessä
- Havainnollisti hienosti hiljaisen tiedon siirtämisen tärkeyttä ohjelmistoprojekteissa - ”handover loses implicit knowledge”
- Perusteli ensimmäisen puhujan kumoon sanomatta sitä suoraan: roolipohjaisuus luo handovereita, kun jokainen hoitaa omaa tonttiaan.
- Testaus ei ole sama kuin tarkastaminen. Testaus tuottaa myös uutta tietoa, vaatimuksia.
- Määrittely ei ole tulos (output), se on muistin tuki (refresher)

Jani Haapio, NSN: Miten karsia turha testaus pois, ja löytää testauksen ydinkohdat?
- Siirrytty 1,5 vuotta sitten ketteriin menetelmiin, suuria muutoksia testauksen organisoinnille
- Lyhennetty, aikarajattu kokonaisuuden testaus pakottanut priorisointikäytäntöihin joita olisi tarvittu ennenkin. Priorisointi 3 kk välein yhdessä asiakkaan kanssa.
- 3000 toimintotestiä, 200 järjestelmätestiä. Priorisointi testitapauksille ja painotukset laatukriteereille.
- Tutkiva testitapaussuunnittelu: testit syntyvät lopuksi tulevalle muistin tueksi, motivaationa erityisesti työn siirtely useiden paikkakuntien/maiden välillä ja vastuu tukemisesta siirron jälkeen jos ei dokumentointia riittävästi. ”Kysymyksiä vanhasta työstä ei budjetoida”
- Valmiin määritelmälle Intian kehitystiimien kanssa vaadittu että dokumentaatio on sovitussa paikassa, helposti unohtunut levynkulmalle josta ei löydy pyydettäessä

Jouni Koivuneva, VR-yhtymä: Miten laadunvarmistus toimii, kun mukana on useita rajapintoja ja toimittajia
- Case, jossa kiinnitettynä lyhyt aikataulu suhteessa muutosten laajuuteen. Muutokset websivujen ulkoasuun: kuvat, värit, fontit, ei sisältömuutoksia.
- Oppeina tiukat rajaukset mitä ei saa tehdä ja yksilön sankarillinen suoritus
- Huvittavia tarinoita: Toimittajan suuresta työmäärästä katosi merkittävä osuus haastamalla että itse tekee jonkin osan. Puhujalla ajatus siitä että toimittajalla työmäärät määräytyvät asiakkaan maksukyvyn, eikä tehtävän työn perusteella
- Keskeisin oppi: aikataulua pitää laskea lopusta päin ja karsia laajuutta ajoissa.

Erkki Pöyhönen, Tieto: Hyväksymistestauksen haasteita
- Erilaisia organisointitapoja, joskus toimittaja hoitaa hyväksymistestauksen, joskus asiakas testaa toimittajan testitapauksilla.
- Keskusteltiin kovasti toimittajien etiikasta jos ei ohjaa asiakasta oikeaan ja tarkoituksenmukaiseen suuntaan

Tuula Pääkkönen, Nokia: Pohdintoja testaajan ammattitaidon kehittämisestä ja testausverkostoista
- Testaukseen päädytään monenlaisesta suunnasta, ja kasvutarpeet ovat yhtä moninaisia
- Sertifiointimalleja on paljon. Koulutustakin on saatavilla yhä enemmän, jopa osana perustutkintoja.

Olli-Pekka Puolitaival, VTT: Mallipohjainen testaus
- Piirretään kuvia siitä miten ohjelmistoa käytetään, ja luodaan automaattisesti testitapaukset, vältetään testien kirjoittaminen yksityiskohtaisesti
- Ylläpidon etuja korostettiin: mallin muuttaminen helpompaa kuin skriptien

Mika Katara, TTY: Älypuhelinsovellusten mallipohjainen käyttöliittymätestaus
- Testattu useita markkinoilla olevia puhelinsovelluksia, joista löydetty merkittäviä virheitä määrällisesti ja sisällöllisesti – testaus käyttöliittymän kautta
- Yhdistetty loki kameralla otettuun kuvaan tekstityksellä: pitkien ketjujen analysointi vaatii tukea joka ei pakota suorittamaan testiä uudelleen
- Löytää erityisesti toiminnallisuuksien rinnakkaisuuden ongelmia pitkäkestoisessa käytössä (luotettavuustestaus)
- Työkalusetti avoimen lähdekoodin tarttumattomalla lisenssillä saatavilla, hakevat myös yrityskumppaneita
- Omia pohdintoja:
o mallinnuksessa jatkokäytön arvon oltava hidastumista suurempi
--> dokumentointi, todisteet – tarvitaanko oikeasti?
--> bugien toistaminen
--> uudet virheet (pitkäkestoinen käyttö, rinnakkaisuus)
o mallinnuksen vaatima analysointi vaikuttaa eri tavalla eri ihmisiin
--> fokuksen supistuminen
--> kurinalaisuuden lisääntyminen, tavoitteellisuus
--> tekniikkaan ”hukkuminen”, ongelmat työkalujen kanssa

Tero Vuorenmaa, Softability & Matti Antila, Microsoft: Testaus ja laadunvarmistus osana tuotteen elinkaaren hallintaa Visual Studio ja Team Foundation Server –ratkaisussa
- Microsoftilla on nyt myös testaajan työkalut, vastaavat kuin Quality Center
- Elinkaaren hallinta tarkoittaa sitä että muistetaan että ensimmäinen projekti on vasta alku järjestelmän olemassaololle, kustannuksista suuri osa nk. ylläpitovaiheessa

Elina Partanen, Aktia: Tietoturvan huomioiminen verkkopalveluiden testausvaiheissa
- Hyödynnetty eri rooleja tietoturvatestaamiseen oman organisaation rajallisuus huomioiden: testaajat huomioivat toiminnallisuutta, toteuttajat rakentavat ja testaavat sovituin pelisäännöin tietoturvaa osana yksikkötestejä, ammattimainen tietoturva-auditointi kerran vuodessa
- haasteena ollut erityisesti ylläpito ja pienkehitys, joissa helposti unohtunut perushyökkäysten huomiointi
- Tykästyneet Burbsuiteen, pitäisi varmaan joskus huvikseen vilkuilla
- Vaadittua toimintaa tuetaan ohjein ja koulutuksin: asiakas tilaa toimittajan jokaisen kehittäjän kustannuksellaan koulutukseen ja maksaa koulutustunneista (4 h / hlö)

Lukijat

Osallistujat